Bohdan Szafrański - Pozycjonowanie lokalne biznesów

Bohdan Szafrański

Związany od początku lat 90. z rozwojem nowych technologii informatycznych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Informatyki i Telekomunikacji na Politechnice Warszawskiej. Publicysta, dziennikarz – pierwsze artykuły publikował w dodatku Komputer i Biuro Gazety Wyborczej, w prasie specjalistyczną IT: „TELEINFO”, „Informatyka”, „PC Kurier”, „Internet” po prasę fachową skierowaną do służb utrzymania ruchu w przemyśle. Obecnie również dla branży finansowej w „Miesięczniku Finansowym BANK”.